S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vývoj regionalizace a vliv infrastruktur na atraktivitu území České republiky

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Model posilování aglomeračních efektů a vazeb mezi vyššími centry vyvolané dálnicemi a rychlostními komunikacemi. Při dosažení určitého stupně atraktivity se ale efekt dalších takovýchto komunikací již projevuje jen málo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten