S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Poevropšťování evropského plánování?

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Článek se věnuje poevropšťování plánování během dvou uplynulých desetiletí se zaměřením na Českou republiku. Jak se Česko podílelo na evropském a nadnárodním plánování, zda a jak se české plánování měnilo směrem k tomu, co se za plánování v zemích EU povětšinou považuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten