Publikace

Poevropšťování evropského plánování?

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Článek se věnuje poevropšťování plánování během dvou uplynulých desetiletí se zaměřením na Českou republiku. Jak se Česko podílelo na evropském a nadnárodním plánování, zda a jak se české plánování měnilo směrem k tomu, co se za plánování v zemích EU povětšinou považuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten