S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Urban simulations: Decoding alternative futures

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

The paper presents an approach to the modelling of urban change on the municipality level that would help the professionals to predict the impact of local plans by development of scenarios on the base of policy options.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten