Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Urban simulations: Decoding alternative futures

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

The paper presents an approach to the modelling of urban change on the municipality level that would help the professionals to predict the impact of local plans by development of scenarios on the base of policy options.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten