S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Stručné objasnění cílů a významu územního plánování, proces přípravy územního plánu s důrazem na možnosti účasti veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten