Publikace

Stručné objasnění cílů a významu územního plánování, proces přípravy územního plánu s důrazem na možnosti účasti veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten