S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Udržitelná regenerace sídlišť

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Demografický vývoj na českých sídlištích v devadesátých letech odpovídal a překonával obecné trendy ve městech a jejich obyvatelstvu. Vyšší příjmové vrstvy ponejvíce ze sídlišť odešly, ale nesplnily se obavy z přeměny sídlišť na ghetta. Privatizací bytů vznikla v Evropě jedinečná směs vlastnictví.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten