Publikace

GIS, informační technologie a územní plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

GIS, informační technologie a územní plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten