Publikace

Proměny urbanismu : Teorie pojetí a čninností urbanismu od ii. světové války

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Proměny urbanismu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten