Publikace

Právní nástroje a reálné možnosti ovlivnit suburbanizaci

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Prostředí prostorových změn

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten