S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Creating User Friendly Society: Sustainable Growth and Life-Cycle Management in Civil Engineering

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Life-Cycle, sustainable growth,economics. Long waves development in contruction industry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten