S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The Role of Strategic Planning in the Development of Czech Towns and Regions

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

The introduction of strategic planning in the Czech republic. Roles of Experts, Municipalities and Stakeholders.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten