S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Otevřené stavby - cesta k regeneraci panelových domů?

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Otevřené stavby - cesta k regeneraci panelových domů? Současný pohled na řešení celkové situace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten