Publikace

Prostorové plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Prostorové plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten