S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Prostorové plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Prostorové plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten