S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rekreace a turistický ruch jako potenciál pro regeneraci venkova

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten