Publikace

Strategy of Cross-Border Development : South Bohemia - Waldviertel

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten