S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

MĚ 100 - Sborník studentské vědecké konference Ekonomika územního plánování

Ing. arch. Vít Řezáč, Ing. Martin Šilha, Ing. arch. Zuzana Poláková

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten