Publikace

MĚ 100 - Sborník studentské vědecké konference Ekonomika územního plánování

Ing. arch. Vít Řezáč, Ing. Martin Šilha, Ing. arch. Zuzana Poláková

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten