S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

What did we learned?

Ing. arch. Vít Řezáč

The article summarises the outcomes of the two days international konference about facades. The focuse was the new trends and technologies used to improve the facade performance.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten