S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Skanska Facade Days 2015

Ing. arch. Vít Řezáč

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten