S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Financování veřejné infrastruktury prostřednictvím plánovacích nástrojů

Ing. arch. Vít Řezáč

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je na začátku 21. století výrazným tématem po celé Evropě. Měnící se poměr vlivu veřejné správy a finančních možností soukromého sektoru je předmětem hledání nových modelů spolupráce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten