S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Monografie popisuje podrobně metodiku hodnocení spolehlivosti a životnosti staveb industriálního dědictví (pozemních a inženýrských staveb i mostů) včetně postupů získávání potřebných informací o skutečných vlastnostech materiálů, geometrii a zatížení vyšetřované konstrukce. Metodika zohledňuje rozdíly mezi hodnocením industriálních památek a navrhováním nových konstrukcí. Významné nejistoty související s materiálovými vlastnostmi železobetonu, litiny, oceli, zdiva nebo dřeva, chováním konstrukce i vlivy okolního prostředí je obtížné zohlednit prostřednictvím běžně používaných návrhových metod bez konzervativních předpokladů. Pro efektivní hodnocení a rozhodování o rekonverzích často unikátních industriálních staveb se v souladu s ČSN EN 1990 a ČSN ISO 13822 vychází ze statistických a pravděpodobnostních metod, které umožní lépe kvantifikovat nejistoty, zahrnout výsledky prohlídek a testů i nejistoty testových metod.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten