S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Zděné konstrukce 1

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Skriptum obsahuje základní poznatky z oblasti navrhování zděných konstrukcí: historii zděných konstrukcí, navrhování nevyztužených a vyztužených zděných prvků podle ustanovení evropských norem

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten