Publikace

Zděné konstrukce 1

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Skriptum obsahuje základní poznatky z oblasti navrhování zděných konstrukcí: historii zděných konstrukcí, navrhování nevyztužených a vyztužených zděných prvků podle ustanovení evropských norem

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten