S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Spolehlivost zděných konstrukcí podle nových evropských norem

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Spolehlivost zděných konstrukcí se dosud opírá o dlouhodobé tradice a předchozí zkušenosti. V souvislosti se zaváděním Eurokódů EN 1990 [1] a EN 1996 [2] do systému národních norem proto vznikají snahy o uplatnění pravděpodobnostní teorie spolehlivosti při kalibraci dílčích součinitelů materiálů a dalších součinitelů zděných konstrukcí. Tradičně používané zdicí prvky se však v jednotlivých evropských zemích liší a hodnoty různých součinitelů doporučované v nové evropské normě EN 1996 a navazujících evropských dokumentech nemusí zcela vyhovovat národním výrobkům a tradicím. Předložený rozbor spolehlivosti zděných konstrukcí vychází z dostupných experimentálních dat a mezinárodně přijatých teoretických modelů pro pevnosti materiálů. Ukazuje se, že hodnoty součinitelů doporučované v platné verzi EN 1996 jsou v našich podmínkách většinou konzervativní a zřejmě nehospodárné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten