Publikace

Statická problematika konstrukcí z kamene (2)

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten