Publikace

Problematika byrových jader a jejich zdravotně technických instalací v panelové výstavbě

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten