S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Trends in Development of Engineering Education in the Czech Republic

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Trends in Development of Engineering Education in the Czech Republic

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten