Závěrečné práce

HOSTIVAŘ - SPORTOVNÍ A REHABILITAČNÍ KOMPLEX SLATINA

Chitovová Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší navržení rehabilitačního centra v Praze - Hostivaři. Místo návrhu je poblíž bytové výstavby Skalka, bytové výstavby Záběhlice a průmyslové oblasti Hostivař. Charakter místa je přírodně zelená oblast sevřená mezi jednu železniční komunikaci a jednu silniční komunikaci. V následujících letech je plánována výstavba 1000 bytů v blízkém okolí. Stejně tak možná dojde k postupné přeměně průmyslové oblasti na bytovou oblast, čímž se ještě rozšíří nově vznikající obytná lokalita. Rehabilitační centrum, a případně další nemocniční budovy, které vzniknou v budoucnu, se stanou doplňkem služeb pro nově vznikající obytnou lokalitu. Místo je vhodné pro rehabilitační komplex, protože je obklopeno zelení, kam můžou chodit na vycházky jak pacienti, tak lidé z bytové zástavby v okolí. Díky tomu se zabrání vzniku umělé hranice, ale naopak se funkce prostředí vzájemně prolnou a doplní. Zároveň zde komplex nemůže vytvořit bariéru jako v srdci města, protože se nachází na hranici železniční komunikace, která je bariérou sama o sobě. V okolí komplexu, tak mohou vznikat sítě cest, jejíž průtok nebude komplexem narušen. Služby rehabilitačního centra počítají se třemi skupinami pacientů: za prvé pacienti po operacích, za druhé pacienti, kteří na doporučení lékaře navštěvují denní stacionář a za třetí pacienti pobouračkových příhodách. Pacienti v rehabilitačním centru pobývají většinou 2 týdny. Přesto někteří pacienti mohu pobývat i déle. Např. pacienti v po-bouračkových stavech mouhou pobývat klidně až 3 měsíce. Proto rehabilitační centrum nabízí i užívání společenských sálů, kde mohou pacienti spolu posedět, relaxovat a komunikovat. Celková kapacita rehabilitačního centra bude navržena do 100 lůžek a k němu budu navržena vyšetřovací, rehabilitační a hospodářská část.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.