S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Doctoral Study Program: Spcialization in Pedagogy - Theory of Education of Technical Subjects - Experience of Five Year Running

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Doctoral Study Program: Spcialization in Pedagogy - Theory of Education of Technical Subjects - Experience of Five Year Running

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten