S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Development of Engineering Pedagogy in the Czech Republik

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Development of Engineering Pedagogy in the Czech Republik

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten