S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Development of Engineering Pedagogy in the Czech Republic

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

In the paper is present the development of technical teacher training and engineering pedagogy in the Czech Republic since 1964 up to recent time.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten