S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

New Law on Higher Education in the Czech Republic

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

New Law on Higher Education in the Czech Republic

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten