Publikace

New Law on Higher Education in the Czech Republic

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

New Law on Higher Education in the Czech Republic

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten