Výstava ateliérových prací

Serious gaming - pražská náměstí

Jan Nerud, Barbora Jurášová, Ondřej Ciganik

Anotace

Cílem projektu bylo vytvoření hry, která vede k širšímu pochopení urbanismu veřejného prostoru, zábavě a ponaučení. A to pro každého hráče. Hra se věnuje vybraným náměstím v centru Prahy, ale princip i hra samotná může být velmi dobře využita pro jakýkoliv veřejný prostor. Hra byla vytvořena pomocí analýzy od historie po současnost a jednotlivé kartičky jsou univerzální. Na následujících stránkách se můžete s naší hrou podrobněji seznámit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.