Publikace

Perspectives and Options of Students on the Present State of Technical Study

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten