S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Soutěž - Olympyjský soubor Národního stadionu v Praze

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

Soutěž - Olympyjský soubor Národního stadionu v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten