Publikace

Vysokoškolská učebnice pro studenty Fakulty architektury. Typologie, konstrukce, příklady školských staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten