S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vysokoškolská učebnice pro studenty Fakulty architektury. Typologie, konstrukce, příklady školských staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten