Lidé

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

garant předmětu Nauka o stavbách III

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1977 pracoval v ateliéru K. Pragera na větších projektech: Nová Scéna, Rudolfinum, KB Praha 5, Domy U Kříže, a při zkoumání trvalých městských struktur s flexibilní náplní, mj. i školními a kulturními zařízeními, hotely a administrativními prostory. Samostatnou autorskou práci realizoval s J. Loudou, později i s T. Kulíkem, od roku 1981 LO-TECH, pro Sportprojekt a v komisi designu ČFVU: veslařský areál Račice, velín Štvanice, s I. Loosem a V. Mudrou Skicentrum Harrachov a s J. Smetanou divadlo Spirála v Praze. Byl zakládajícím členem skupiny Středotlací, je členem BLOKu architektů a výtvarníků, Akademie České ceny za architekturu a ČKA. Absolvoval postgraduální kurz urbanismu na FA ČVUT. V roce 1994 spolupracoval jako lokální architekt na projektu ISP v Praze 6. Tato zkušenost inspirovala hlubší zájem o problematiku jak školských staveb, tak i o související problematiku ubytování, stravování, performance a knihoven, od roku 2000 se výrazně zabývá projektováním kin a multiplexů - záložka ŽIVOTOPIS. V současnosti zabývá tématy svých prací i při výuce i výzkumu a při tvorbě publikací o problematice navrhování uvdených staveb - záložka PUBLIKACE. Ocenění: 1991 - čestné uznání Pražské Quadrienále, 1993 – Grand Prix Obce architektů ´93, 2006 - Cena Státního fondu rozvoje bydlení, 2008 - EAREI Stavba roku 2008, 2018 - Cena Jože Plečnika.

PUBLIKACE - lze koupit v planografii pod schody u Jelena, v NTK, nebo objednat na: https://eobchod.cvut.cz/

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout