S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Jan Tomandl

Publikace si klade za cíl uspořádat poznatky a představit příklady řešení prostoru vhodného pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou, jako jednou z poměrně rozšířených nemocí zasahující pohybový aparát i psychiku člověka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten