Publikace

Publikace Trendy v bydlení pro seniory obohacuje materiály vznikající na Ministerstvu práce a sociálních věcí u příležitosti transformace sociálních služeb v ČR. Publikace obsahuje vedle slovního porovnání trendů v bydlení pro seniory a souvisejícího systému sociálních služeb v České republice, Rakousku, Nizozemsku, Dánsku a Švédsku i modelové srovnání konkrétních realizací v těchto oblastech: ústav „klasického typu“ (v ČR zatím stále nejrozšířenější typ bydlení pro seniory v kombinaci se zdravotními a sociálními službami v místě), resp. tzv. „small units“, které je nahrazují v západním světě; zařízení pro klienty s demencí (zejména Alzheimerovou chorobou); skupinové domácnosti neboli chráněné bydlení; tzv. „extramural“ model – tedy poskytování zdravotních a sociálních služeb v bytech seniorů mimo zdi ústavů; a komerční výstavba bydlení pro seniory. Jako příklad osvědčeného konceptu bydlení seniorů, které vytváří podmínky pro zachování jejich soběstačnosti co nejdéle, je popsán tzv. senior cohousing. Toto srovnání ukazuje, nakolik jsou doporučení uvedená v architektonickém manuálu MPSV ČR v souladu se zahraničními trendy a zkušenostmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten