S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Působení prostředí na psychiku, zdraví a vnímání. Zásady orienatce v interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten