S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Na ČVUT se rodí pomoc nejen pro handicapované studenty

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Souhrn aktivit jednotlivých fakult zaměřených na pomoc osobám s handicapem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten