S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektura jako projev empatie a integrace

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Dějiny lidstva jsou již od počátku dějinami péče o potřebné. Každá společnost se nějakým způsobem snaží řešit problémy chudých, nemocných, nesoběstačných a starých lidí. Podle svých možností, aktuálních ideálů a vizí, podle své ekonomické prosperity usiluje o to zajistit důstojný život a dožití všem potřebným. Vývoj této péče a zároveň i vývoj zařízení pro nemocné je odrazem stádia společenského vývoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten