Publikace

O obytných stavbách a sídlištích

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Poválečná architektura obytných budov - vývoj panelových bytových domů a sídlišť.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten