S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

O obytných stavbách a sídlištích

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Poválečná architektura obytných budov - vývoj panelových bytových domů a sídlišť.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten