S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jízdárna Pražského hradu

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Odborný článek o rekonstrukci Jízdárny Pražského hradu pojednávající o problému rekonstrukce již dříve rekonstruované stavby a o problémech renovace historických staveb na technicky a technologicky náročné provozy výstavních prostorů současnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten