Publikace

Prezentace projektu v publikaci prezentující současnou architekturu v Praze po roce 1989

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten