S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Edisonova transformační stanice

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Článek v časopisu Stavba o projektu Edisonovy transformační stanice v Praze 1 od architekta Ladislava Lábuse.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten