Publikace

Edisonova transformační stanice

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Článek v časopisu Stavba o projektu Edisonovy transformační stanice v Praze 1 od architekta Ladislava Lábuse.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten