S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rodinný dům, Praha Podbaba - Domy - 77 rodinných domů

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Rodinný dům, Praha Podbaba - Domy - 77 rodinných domů - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten