S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

SOS Dětská vesnička Brno Medlánky

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

publikovaný projekt

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten