Publikace

Vila Palička, Praha - Baba, Idealismus versus realita - o vnitřnostech a povrchu

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten