Publikace

Sídliska nič nepredstierajú, sú skutočné a to je pekné

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten