Publikace

Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Ing. arch. Karin Grohmannová, Ing. arch. František Novotný, Ing. arch. Jaroslava Rolínková, Ing. arch. Karolína Falladová

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten