Publikace

Transformace oboru pozemní stavitelství po vstupu České republiky do Evropské unie

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten