S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Interview s Ladislavem Lábusem, architektem a vítězem letošní Grand Prix Obce architektů

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten